Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2009

1ο Διεθνές Εργαστήριο Σχεδιασμών Μάθησης:
Σχεδιασμοί Μάθησης και δημιουργία Μαθησιακών
Κοινοτήτων Παραγωγής Γνώσης

Το Εργαστήριο Διδακτικής των Μαθηματικών του Π.Τ.Δ.Ε., οργανώνει την
Κυριακή 22 Νοεμβρίου 2009, 9.00 π.μ., στην αίθουσα Τελετών του
Πανεπιστημίου Πατρών, το:
Ομιλητές
Κώστας Ραβάνης - Μαθησιακοί σχεδιασμοί στις Φυσικές Επιστήμες:
Προβλήματα και προοπτικές
Ευγενία Αρβανίτη - Σχεδιάζοντας κοινότητες μάθησης
Bill Cope - Designing the Learning element
Mary Kalantzis - Leaning by Design: Principles and Pedagogy
Δημήτρης Κοκκώνης - Διδασκαλία με στόχο την κατανόηση:
Ένα παράδειγμα από την Ιστορία
Ευγενία Κολέζα - Σχεδιάζοντας διδακτικές ενότητες
Χρήστος Μαρκόπουλος - Σχεδιασμός στην Γεωμετρία
Άννα Φτερνιάτη - Σχεδιασμός ενοτήτων από το μάθημα της Γλώσσας
Στρογγυλά Τραπέζια
 Σχεδιασμός Μαθησιακών Καταστάσεων
Επιστημονική Επιτροπή:
Κώστας Ραβάνης, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών
Bill Cope, University of Illinois, Director of Common Ground Publishing, first Assistant
Secretary in the Australian Department of the Prime Minister and Cabinet and Director of
the Office of Multicultural Affairs
Mary Kalatzis, Dean University of Illinois (Higher Education industry) Australian
Academics, Researchers and Administrators in North America
Eugenia Arvanitis, RMIT University
Michel Blay, Research Director, CNRS
Robert Halleoux, Universite de Liege
Maria Diamantis, Southern Connecticut State University
Ευγενία Κολέζα, Πανεπιστήμιο Πατρών
Χρήστος Μαρκόπουλος, Πανεπιστήμιο Πατρών
Οργανωτική Επιτροπή:
Α. Τσιόκανος - Εργαστήριο Θετικών Επιστημών ΠΤΔΕ Παν. Πατρών
Σ. Νίκα - Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών ΠΤΔΕ Παν. Πατρών
Α. Γρηγορόπουλος - Εργαστήριο Θετικών Επιστημών ΠΤΔΕ Παν. Πατρών
Α. Μίχαλου - Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών ΠΤΔΕ Παν. Πατρών