Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2009

Ανακοίνωση για 23 Νοεμβρίου 2009

Στις 23 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Δευτέρα, το Β΄έτος και συγκεκριμένα η Γενική Αγωγή, δε θα κάνει το μάθημα του κ. Φραγκούλη, γιατί ο καθηγητής θα απουσιάζει. Το μάθημα του κ. Ζησιμόπουλου θα γίνει κανονικά στις 11.45 π.μ.