Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2008

Αποκτήστε δωρεάν internet από το πανεπιστήμιο

Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν απλή σύνδεση (dialup σύνδεση) από το Πανεπιστήμιο κάνοντας εδώ ηλεκτρονική αίτηση (Χρήσιμη και για αυτούς που έχουν περιορισμούς πρόσβασης σε κάποιες σελίδες με τη σύνδεσή τους από το σχολικό δίκτυο).
Για ADSL σύνδεση με μικρό κόστος δείτε εδώ.