Τρίτη, 18 Δεκεμβρίου 2007

Αποκτήστε οικονομική σύνδεση ADSL μέσω του "δίοδος"

Το φοιτητικό internet ισχύει και για τους μετεκπαιδευόμενους του Διδασκαλείου.
Αποκτήστε σύνδεση ADSL μέσω του "δίοδος" από 9,50 ευρώ το μήνα.Δείτε τις προσφορές διάφορων παρόχων για ADSL σύνδεση.Θα χρειαστείτε βεβαίωση από τη γραμματεία του Διδασκαλείου, λογαριασμό Ο.Τ.Ε., υπεύθυνη δήλωση (κατεβάσε το έντυπο ή κατεβάστε το πρόγραμμα για να δημιουργείται υπεύθυνες δηλώσεις στον υπολογιστή σας - Μάλλον θα χρειαστεί για να δικαιολογήσουμε τις απουσίες μας), και την αίτηση του παρόχου.