Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2007

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (26/11/2007)

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (2007-2008)

Σκολαρίκος Μαρίνος
Τσαγκαρέλη Βασιλική - αναπληρωματικός
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος- αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2007-2008)

Δαλαμάγκα Ευαγγελία
Μεσάζος Κωνσταντίνος
Οικονόμου Γαριφαλιά
Παναγιώτου Παναγιώτα
Σκολαρίκος Μαρίνος

Λάμπρου Βασίλειος- αναπληρωματικός
Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος- αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008
Αλεξοπούλου Σπυριδούλα- αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008
Βαγενάς Μάριος - αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008

ΕΝΝΙΑΜΕΛΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ (2007-2008)

Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος
Αλεξοπούλου Σπυριδούλα
Αρχοντής Ευάγγελος
Βαγενάς Μάριος
Μπεκιάρης Γεώργιος
Μπέσκος Παναγιώτης
Οικονόμου Γαριφαλιά
Παναγιώτου Παναγιώτα
Σκολαρίκος Μαρίνος

Γρηγοριάδου Ευμορφία -αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008
Σκαρτσίλα Παναγιώτα- αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008
Τρακαδάς Παναγιώτης- αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008
Χρυσανθακόπουλος Σπύρος αναπληρωματικός από Απρίλιο 2008

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Γιαβάση Ζαχαρούλα
Κλαυδιανού Διονυσία
Σαμαρτζή Μαρία