Τρίτη, 20 Μαρτίου 2012

Ενημέρωση στην Πρεσβεία της Πορτογαλίας

Σχετικά με την ενημέρωση στη Πρεσβεία της Πορτογαλίας, την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2012.

Κλικ εδώ