Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

Επιστροφή βιβλίων

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Όσοι συνάδελφοι έχουν δανειστεί βιβλία από τη βιβλιοθήκη του ΠΤΔΕ, παρακαλούνται να τα επιστρέψουν έως την Παρασκευή 9/12/2011.

Από τη βιβλιοθήκη του Π.Τ.Δ.Ε.