Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2011

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011-2012

(αναδημοσίευση από την ιστοσελίδα του Διδασκαλείου Πατρών, http://www.elemedu.upatras.gr/didaskaleio)

Πάτρα, 2 Σεπτεμβρίου 2011

Δήλωση μαθημάτων Γ΄& Δ΄ εξαμ. για τους μετ/νους του 2ου έτους στο Τμήμα της Γενικής Αγωγής: 6,7 & 8 Σεπτεμβρίου 2011

(οι μετε/νοι της Ειδικής Αγωγής δε χρειάζεται να κάνουν δήλωση μαθημάτων γιατί έχουν μόνο υποχρεωτικά μαθήματα)

Όσοι μετεκπαιδευόμενοι επιθυμούν να αναλάβουν Πτυχιακή Εργασία θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο πτυχιακής στις ίδιες ημερομηνίες.

Η ημερομηνία έναρξης μαθημάτων θα ανακοινωθεί σύντομα.

από τη γραμματεία

καλή χρονια