Πέμπτη, 6 Μαΐου 2010

Σχολείο Sol και Padre Coloma στη Μαδρίτη
Στο Σχολείο Sol η φιλοξενία από τη Διευθύντρια, Susana Rodriguez Sanchez, ήταν άριστη. Στο Σχολείο Sol, ένα Ειδικό Σχολείο με 850 περίπου παιδιά, είδαμε από κοντά διδασκαλία συνεκπαίδευσης και ενσωμάτωσης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικά προβλήματα μέσα στις γενικές τάξεις.
Στο Σχολείο Padre Coloma πήγε η άλλη ομάδα. Και σ΄αυτό το Σχολείο όλοι οι συνάδελφοι ένιωσαν τη ζεστή φιλοξενία από τη Διευθύντρια και το προσωπικό. Οι συνάδελφοι του Διδασκαλείου είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν και να παίξουν πρωτότυπα παιχνίδια με τα παιδιά.