Πέμπτη, 1 Απριλίου 2010

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ

Πάσχα εστίν η της ειρήνης υπόθεσις,
η της καταλλαγής αφορμή,
η του πολέμου αναίρεσις,
η του θανάτου κατάλυσις,
η του διαβόλου ήττα.
(Αγ. Ι. Χρυσοστόμου, λόγος για το Άγιο Πάσχα)
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ