Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

Πρόγραμμα εξετάσεων χειμερινού εξαμήνου 2009-2010

ΔΕΥΤΕΡΑ 11/1/10 : 1ο έτος Πόρποδας
ΤΡΙΤΗ 12/1/10 : 2ο έτος Τερέζης
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1/10 : 1ο έτος Παναγιωτακόπουλος
ΠΕΜΠΤΗ 14/1/10 : 2ο έτος Ειδική Άντζακας - Γενική Βεργίδης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/1/10:1ο έτος Μητσάκου
ΔΕΥΤΕΡΑ 18/1/10 :1ο έτος Μπουζάκης
ΤΡΙΤΗ 19/1/10 : 2ο έτος Μπίρμπας
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1/10: 1ο έτος Λαμπροπούλου
ΠΕΜΠΤΗ 21/1/10 : 2ο έτος Σπινθουράκη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/1/10:1ο έτος Κατσίλλης

Καλή επιτυχία!