Πέμπτη, 8 Οκτωβρίου 2009

ΜΗΝΥΜΑ ΕΠΕΙΓΟΝ...

Τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, δε θα γίνει το μάθημα του κ. Φραγκούλη στην αίθουσα Τ21 για τους συναδέλφους της Γενικής Αγωγής του Β΄ έτους ! Το μάθημα του κ. Ζησιμόπουλου στην αίθουσα Τ13 θα γίνει κανονικά στις 11.45 π.μ. Έτσι το πρωινό της Δευτέρας προσφέρεται για μελέτη και εργασίες... ή δουλίτσες και ψωνάκια ή λίγο περισσότερο Πάρκο Ειρήνης...